Home
Deelnemers
Nieuws
Uitreiking
Contact
Winnaars
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Het concept 'Beste Retail Innovatie' is een initiatief van Q&A Insights BV. Q&A Insights BV is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A panel services BV. Hierbij handelt Q&A Insights BV volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

1De bewaking van éénieders privacy is voor het concept 'Beste Retail Innovatie' belangrijk. We houden ons in elk geval aan de volgende regel om éénieders privacy te bewaken:

2Q&A Insights BV noch Q&A panel services BV zullen je persoons- en/of contactgegevens* niet verhuren of verkopen aan een derde partij zonder je expliciete toestemming.


*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als een individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@besteretailinnovatie.nl.